UDT – co trzeba wiedzieć?Jaki sprzęt zgłosić, przeglądy, konserwacja, badania

 • UDT to inaczej Urząd Dozoru Technicznego, do którego należy zgłaszać niektóre urządzenia transportu bliskiego, m.in. żurawie, dźwigi, wciągarki czy wciągniki.
 • Maszyny te obowiązuje rozporządzenie regulujące warunki przeglądów konserwacyjnych, badań odbiorczych, okresowych czy kontrolnych. 
 • W Urzędzie Dozoru Technicznego uzyskasz również uprawnienia i kwalifikacje do obsługi lub/i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
 • Do UDT nie trzeba zgłaszać żurawi zasilanych elektrycznie lub hydraulicznie o udźwigu do 250 kg oraz wszystkich mechanizmów do 2000 kg z napędem ręcznym.

UDT to inaczej Urząd Dozoru Technicznego, którego obowiązuje Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 (oraz szereg rozporządzeń dotyczących dozoru technicznego). Aby korzystać z tzw. urządzeń transportu bliskiego, należy uzyskać uprawnienia, które nadają kwalifikacje do ich obsługi lub konserwacji. Do takich urządzeń zalicza się m.in. żurawie, dźwigi, wciągarki czy wciągniki.

Nabycie kwalifikacji wiąże się z odbyciem kursu oraz poddaniu się egzaminowi kwalifikującemu. Po zgłoszeniu sprzętu do UDT należy poddawać go regularnym badaniom: okresowym, kontrolnym, eksploatacyjnym czy poawaryjnym oraz przeglądom konserwacyjnym. Warunki dozoru technicznego są ważnym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, a co za tym idzie – bezpieczeństwo pracy.

Zgłoszenie żurawia HDS do UDT – Urzędu Dozoru Technicznego

Dla urządzeń dozorowych podlegających badaniom odbiorczym Urzędu Dozoru Technicznego należy przygotować dokumentację wynikającą z § 4 ust. punktów 2-3 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Dokumentacja ma zawierać w szczególności:

 • identyfikację i ogólny opis żurawia,
 • rysunek zestawieniowy,
 • instrukcję obsługi i konserwacji zawierającą schematy elektryczne i hydrauliczne,
 • dokumentację uzupełniającą oraz potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia (w przypadku urządzeń zamontowanych przez firmę).

Dokumentacja uzupełniająca zawiera:

 • szkic sytuacyjny zmontowanego żurawia, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości żurawia od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe,
 • schematy zasilania żurawia, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających,
 • poświadczenie prawidłowości montażu.

W BM Automotive organizujemy badania odbiorcze UDT od razu w naszej siedzibie. Dzięki temu oszczędzisz swój czas i odbierzesz urządzenie w pełni gotowe do pracy.Przeglądy konserwacyjne żurawi HDS – warunki UDT

Żurawie, które zostały zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego obowiązuje rozporządzenie regulujące warunki przeglądów konserwacyjnych. Przeglądy te mają na celu wykrycie ewentualnych usterek, uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.

Przeglądy konserwacyjne muszą odbywać się:

 • co 90 dni w przypadku żurawia z napędem ręcznym,
 • co 60 dni dla żurawi przenośnych i przewoźnych innych niż szybkomontujące oraz stacjonarne,
 • co 30 dni, jeśli chodzi o żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, przewoźne i szynowe.

Regularna konserwacja ma za zadanie zachować sprzęt w odpowiednim stanie technicznym, zminimalizować awaryjność urządzenia i przedłużyć jego żywotność.


Jakiego żurawia HDS nie trzeba zgłaszać do UDT?

Jak wynika z wytycznych rozporządzenia, nie musisz zgłaszać do UDT żurawi zasilanych elektrycznie lub hydraulicznie o udźwigu do 250 kg oraz wszystkich mechanizmów do 2000 kg z napędem ręcznym.

Modele Maxilift ANT oraz ML110S to nasze bestsellerowe dźwigi, które nie wymagają posiadania uprawnień do obsługi żurawi oraz konieczności odbioru – zgłaszania do UDT. Te niezwykle uniwersalne i wydajne modele mini żurawia posiadają udźwig konstrukcyjny od 500 kg, aż do 990 kg. Niezwykle łatwe w montażu i demontażu są idealnym rozwiązaniem dla każdego rodzaju pojazdu, włącznie z pickupami i małymi przyczepami.

 • Całkowicie manualne (nie wymaga zasilania)
 • Elektro-hydrauliczne za pomocą prostego połączenia z akumulatorem
 • Z obrotem za pomocą korby ręcznej lub hydraulicznym
 • Wysuwy: ręczny lub hydrauliczny
 • Mnogość opcji dodatkowych, m.in. wciągarka elektryczna, sterowanie pilotem, przedłużki manualne, różnorodne zestawy podporowe.

UDT – co trzeba wiedzieć? Sprzęt, przeglądy, konserwacja, badania – podsumowanie

Urząd Dozoru Technicznego odgrywa kluczową rolę w nadzorze i zapewnieniu zgodności urządzeń transportu bliskiego z obowiązującymi przepisami. Przestrzeganie wymogów UDT, regularne przeglądy, odpowiednia konserwacja i przeprowadzanie wymaganych badań technicznych są ważne dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy.

W BM Automotive przygotowujemy całą niezbędną dokumentację oraz przeprowadzamy badania odbiorcze UDT od razu w naszej siedzibie. Zrobimy to za Ciebie, abyś mógł zaoszczędzić swój cenny czas i odebrać urządzenie gotowe do pracy.

Masz jakieś pytania dotyczące Urzędu Dozoru Technicznego? Napisz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania?

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej lub wyślij email/zadzwoń

Zobacz inne wpisy

HDS projekt specjalny – pająk

Oto jeden z przykładów bardzo ciekawego wykorzystania żurawia Maxilift ML110S.3 w wersji H. Posadowiony został na lekkim podwoziu gąsienicowym. Do naszych zadań należało zaprojektowanie oraz wdrożenie rozwiązań zapewniających stateczność urządzenia

Czytaj więcej »
Call Now Button